Perception of corruption in Hungary

átlagpontok ötfokú skálán, ahol a magasabb érték magasabb szintű korrupciót jelent
Sources of data: 
Tárki

A leginkább korruptnak az üzleti életet, a politikai szereplőket és a médiát tartják a megkérdezettek, a legkevésbé pedig a bíróságot. A korrupciós percepciónak csökkenő trendje van, különösen a központi kormányzat esetében (de a politikai pártok esetében is).