Jelentés a Zöld fordulatról

Másodszor publikáljuk jelentésünket, mely a Green New Deal hazai állásának értékelésére vállalkozik. A globális válság három dimenzióját mutatjuk itt be: a gazdaság, a környezet és a társadalom adatait elemezzük. Több száz mutató felhasználásával, adatokkal és ábrákkal mutatjuk be, hogy közeledünk, vagy éppen távolodunk az adott területen a fenntartható társadalomhoz. Kiadványunk kísérlet arra, hogy Magyarországon először számba vegye a Zöld Fordulat állását.

Nem egyszerű megítélni, hogy merre haladunk, hiszen a fenntarthatóság fogalma maga is nehezen definiálható. Sok jelenség, ami hozzájárul a fenntartható fejlődés megítéléséhez, nehezen számszerűsíthető, míg más, mérhető folyamat adatbázisa hiányos vagy nem hozzáférhető. Osztályzásunk is elkerülhetetlenül szubjektív – még akkor is, ha konkrét mutatók alakulására építjük érdemjegyeinket. Nem gondoljuk, hogy bármilyen értelemben készen lennénk: mind a módszertan, mind az adatbázis fejlesztésre szorul. Mégis kirajzolódik egyfajta kép a magyar társadalom jelenlegi állapotáról, ami figyelemre méltó.

A célunk, hogy sokan elemezzék ezeket az adatokat, és sokan – elsősorban a döntéshozók – elvégezzék a maguk értékelését. Vitákat szeretnénk generálni a társadalmi jelenségekről, a fenntarthatóságról, a társadalmi jövőképről. Ha sokan használnák ezt a döntéselőkészítésre alkalmas adatbázist, azt jelentené, hogy a magyar közéletben is megérett a helyzet arra, hogy végre komolyan vegyük a Zöld Fordulat ügyét!

A 2014-es adatbázis elérhető itt, míg az első kiadvány letölthető innen.