Címlap → Tartós munkanélküliség
2,0

Tartós munkanélküliség

A tartós munkanélküliség aránya a munkanélküliségi rátára vetítve szintén nőtt, mivel a tartós munkanélküliség aránya gyorsabban nőtt, mint a munkanélküliség. 2012-ben a tartós munkanélküliség szintje 1,1 százalékponttal magasabb, mint az EU átlag, ami riasztó. 5-ös osztályzat akkor született volna, ha a ráta a periódus végére 3 százalék alá csökkent volna, mivel a tartós munkanélküliség különösen káros hatással van a humántőkére.

Tartós munkanélküliség

A több mint 12 hónapja munkanélküliek aránya az összes munkaképes lakossághoz képest
Sources of data: 
Eurostat

A tartós munkanélküliség a közmunkaprogramok hatására némképp csökkent Magyarországon, de ez nem jelenti azt, ogy újabb rétegeknek sikerült megkapaszkodni a munkaerőpiacon. 

Munkanélküliek aránya

százalék
Sources of data: 
KSH

A közmunkaprogrammal sikerült jelentősen javítani ezt a mutatót, de a valós problémát nem sikerült megoldani.

Munkanélküliség európai összehasonlításban

százalék
Sources of data: 
Eurostat

A válság idején Magyaroszágon nőtt leginkább a munkanélküliség, amit most a közmunkaprogrammal próbá a kormány orvosolni.