A lakosság elkölthető jövedelme

fejenként, vásárlóerő paritáson
Az adatok forrása: 
Eurostat

Az egy főre jutó elkölthető jövedelem még a válság éveiben is lassan nőtt Magyarországon.