3,0

Veszélyes hulladék

A kibocsátott veszélyes hulladékok mennyisége sokat csökknet a 2000-es évek óta, de ebben a jogszabályváltozás és a statsiztikai módszerek változása is szerepet játszott. A hasznosítás csak gyengén emelkedik. Több gazdátlanná vált depónia van Magyarországon, amelyek komoly környezeti kockázatot hordoznak (ld. Illatos úti telep). Az ártalmatlanítási kapacitás nagy része magánkézben van és nem elegendő.

Veszélyes hulladék kibocsátás és kezelés

1000 tonna
Az adatok forrása: 
KSH

Jogszabályi és statisztkai változásból adódik a 2005-ös visszaesés, egyébként az összkibocsátás nem sokat változik. A hasznosítás enyhén nő.