Címlap → Az idősek jól-léte
3.0

A nyugdíjak reálértékének megőrzésére kínosan ügyeltek az eddigi kormányok, ezért a nyugdíjaskorúak szegénységi mutatói nem olyan aggasztóak, mint pl. a fiatalokéi. A nyugdíjba vonulás tényleges ideje kitolódik, ezzel párhuzamosan a nyugdíjasok aktivitása nő. A nyugdíjrendszer hosszútávon nem fenntartható, egyrészt a demográfiai öregedés miatt, másrészt az előtakarékossági lehetőségek beszűkülése miatt.

4.0
3.0
3.0

Nyugdíjra fordított közkiadások

A nyugdíjra fordított kiadások aránya viszonylag stabil, miközben a szegénység kockázatának kitett idősek száma kissé növekszik. Az idősek számára nyújtott szolgáltatások minőségét szükséges lesz javítani a demográfia változás következtében. Az alacsony összegű nyugdíjak emelésére is szükség van, hogy megálljon a szegénységi kockázatnak kitett idősek száma.

2.0

Nyugdíj-megtakarítások

2010-ben a magán-nyugdíjpénztári vagyon államosítását követően az államosított vagyon majdnem egészét elköltötte az állam és ennek következtében a jövő nyugdíj-megtakarítások jelentősen csökkentek anélkül, hogy garanciát kaptak volna az addig egyéni számlán vezetett megtakarítások tulajdonosai. Ez a lépés kétségessé teszi a nyugdíjrendszer hosszútávú pénzügyi fenntarthatóságát.

3.0

A nyugdíjba vonulás életkora

A nyugdíjba vonulás átlagos életkora folyamatosan nő a jogszabályi korhatárral párhuzamosan. Magyarországon az életkor majdnem két évvel az EU-átlag alatt van, azonban mind a várható élettartam mind az egészségben eltöltött évek várható száma elmarad az uniós átlagtól. Várható azonban, hogy a növekedési trend meg fog állni 2013-ban a 40 év jogosultsági idő alapján nőknek járó nyugdíj igénybevétele miatt, amely kortól független 55 év felett.

3.0

Idősek munkavállalása

Az 55 és 64 közötti munkavállalók foglalkoztatási rátája lassan emelkedik, ahogyan nő a jogszabályban rögzített nyugdíjkorhatár is. Jelenleg 12 százalékponttal alacsonyabb a ráta az uniós átlagnál, ennek azonban részben az az oka, hogy a jogszabályi nyugdíjkorhatár jelenleg 64 év alatt van. Jeles osztályzatú lenne az indikátor, amennyiben az uniós átlagot sikerülne 10 százalékponttal megközelíteni, miután a korhatár 64 év fölé emelkedik.