2,0

Állattartás

Az élőállat-indexre nézve nincsenek új adatok az Eurostatnál. 2010 óta, az egyébként rendkívül problémás földpályázatoknál feltételül szabták az állattartás növelését, de ennek hatásáról nincsen adat.

A főbb állatfajok állománya

százalék (2000 = 100%)
Az adatok forrása: 
KSH

Friss adatok nem állnak rendelkezésre. 2012-ig a sertésállomány némiképp csökkent, a többi haszonállat mennyisége nagyjából változatlan.

Az állatállomány nagysága

1000 db
Az adatok forrása: 
KSH

A haszonállatok száma nagyságrendileg nem változik, egyedül a baromfiállomány mutat csökkenő tendenciát, ha a szezonális hatásokat nem vesszük figyelembe.

Élőállat-index

élőállat egység/hektár
Az adatok forrása: 
Eurostat

Sajnos az Eurostat már nem kér adatokat a tagállamoktól. Feltehetően Magyarországon nőtt azóta az élőállat-index, mert a földpályázatok feltételéül szabták az állattartást is bizonyos mértékben.