2,0

Birtokstruktúra

Sok kicsi, de életképes gazdaság, generációról generációra öröklődő földek - Európában ez a fanntartható birtokstruktúra alapja. A nagybirtok dominanciája ugyanakkor jellemzően fenntarthatatlan, iparszerű, nagy üzemanyag-, vagyszer- és importigényű, alacsony foglalkoztatási potenciálú mezőgazdasági gyakorlatokat jelez.

A számok tanúsága szerint a birtokstruktúrában egészségtelen folyamatok zajlottak az Orbán-kormány időszakában: folytatódott a birtokkoncentráció, csökkent a kis- és nőtt a nagybirtokok aránya. Ezek a tendenciák egy már korábban is torz és fenntarthatatlan birtokstruktúrát deformáltak tovább. Andrásfalvy Bertalan, az Antall-kormány volt minisztere szerint olyan földbirtokszerkezet jött létre, amelyhez hasonló csak a gyarmatokon van.

Mezőgazdasági szervezetek és egyéni gazdálkodók száma

1000 db
Az adatok forrása: 
KSH

A magyarországi termőföld-tuladonviszonyokról – a földnyilvántartás sajátosságai miatt – nem állnak rendelkezésre megbízható, a változások trendjeinek követésére is alkalmas statisztikai adatok. A legfontosabb támpont a Magyarország mezőgazdasága, 2013 (Gazdaságszerkezeti összeírás – előzetes adatok) című KSH-kiadvány, amely a 2010-es éa a 2013-as adatokat hasonlítja össze. 2012-re már csak 8,5 ezer gazdaság szervezet és kevesebb mint 500 ezer egyéni gazdálkodó tevékenyledik a mezőgazdaságban. A vizsgált időszakban a családi gazdaság méretű agrárgazdaságok száma is folyamatosan csökkent. 2013-ban 8442 gazdasági szervezet folytatott mezőgazdasági tevékenységet. A múlt évtized elején még számottevő csökkenés volt, majd 2003-ról 2005-re emelkedett a mezőgazdasággal foglalkozó szervezetek száma. 2007-re ismét csökkenés következett be, 2010-re számuk meghaladta a 8,6 ezret. Az évtizedforduló óta a szám ismét csökken, 2013-ban 2 százalékkal kevesebb szervezet volt, mint 2010-ben. Az előzetes adatok szerint 2013. június 1-jén közel 485 ezer egyéni gazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet. Az egyéni gazdaságok száma az ezredforduló óta folyamatosan mérséklődik, 2000 óta felére csökkent. A 2010 és 2013 között megszűnt gazdaságok irányítói között jellemzően idős, főleg 65 év feletti, egyedül gazdálkodó személyek voltak. A nők erősen felülreprezentáltak a megszűnő gazdaságok irányítói körében. Emellett a mezőgazdasági végzettség hiánya szintén kedvezőtlenül hatott, a 2010-ben még tevékenységet végzők közül sok szakképzettség nélküli termelő hagyott fel a gazdálkodással. 

Az alkalmazottak száma a mezőgazdaságban

1000 fő
Az adatok forrása: 
KSH

Az agrárgazdaságban tevékenykedő gazdasági szervezetek több mint 78 ezer fő állandó, valamint közel 38 ezer főidőszaki alkalmazottat jelentettek. Az egyéni gazdaságok közel 12 ezer állandó és közel 86 ezer főidőszaki alkalmazottat foglalkoztattak, mindkettő bővülést mutat 2010-hez képest. Emellett az egyéni gazdaságokban mintegy 987 ezer családtag végzett több-kevesebb nem fizetett mezőgazdasági tevékenységet. Az egyéni gazdaságok több alkalmi munkást foglalkoztatnak ma, mint az elmúlt években.  A volt vidékfejlesztési államtitkár, Ángyán József adatai alapján „A termőföld egyik felét nálunk a tőkés nagybirtok, másik felét a kis-, közepes egyéni gazdaságok művelik. Ugyanakkora – mintegy 3,4-3,4 millió hektár – termőterületen gazdálkodva a társas vállalkozások bérmunka formájában mindössze 85 ezer embernek adnak munkát, míg a kis, közepes egyéni gazdaságok – a teljes és részmunkaidős önfoglalkoztatást és a bérmunkát is figyelembe véve – éves munkaerő egyenértékben (1800 munkaóra/év) számított munkaerő-lekötése, foglalkoztatási kapacitása mintegy 358 ezer fő. Napjainkban a közmunka-program miatt nehéz idénymunkást találni, ami megkeseríti a gazdák életét.

Forrás: 
KSH