Címlap → Fizetési elmaradásban lévők aránya
2,0

Fizetési elmaradásban lévők aránya

2008 és 2010 között növekedett azoknak az aránya,akik valamilyen törlesztőrészlet vagy közüzemi díj fizetésével kapcsolatban hátralékot halmoztak fel– arányuk 2012-re a lakosság felét érte el. A legdrámaibb változás 2009-ben következett be, ami arra utal, hogy a válság kezdetén az emberek komoly problémákkal néztek szembe – különösen a jelzálog hitelek törlesztőrészleteivel kapcsolatban. 2009 óta nem születtek hatékony intézkedések a helyzet orvoslására. Az elmaradás leginkább a tör lesztőrészletekkel és a közüzemi díjakkal kapcsolatban tapasztalható. A felhalmozódó tartozások továbbgyűrűző hatása időben és anyagiakban is érzékelhető.A hasonló nehézségekkel küzdők aránya az európai érték mintegy 2,5-szöröse, bár a régióban nem tekinthető kiugrónak. 

Fizetési elmaradásban lévők aránya

százalék
Az adatok forrása: 
Eurostat

A háztartások negyede fizetési elmaradásban van Magyarországon, a növekedés erőteljes.

A családok fizetési hátralékainak mértéke

(LHH gyerekes minta, %
Az adatok forrása: 
civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012–2013

A leginkább hátrányos helyzetű családokban között drasztikusan nő a fizetési hátralékkal küszködők aránya.