Címlap → Mezőgazdasági foglalkoztatottság
3,0

Mezőgazdasági foglalkoztatottság

A vidék népességmegtartó erejének egyik legfontosabb mérőszáma az agrárfoglalkoztatottság. 

A gazdasági szervezetekben dolgozó állandó alkalmazottak száma kismértékben elmarad a 2010. évitől, az idényben foglalkoztatottak azonban 36 százalékkal magasabb. Mindkét adat kedvezőtlen változásokat jelez, hiszen csökken a mezőgazdaság és a vidék eltartó-képessége, illetve nő a csak idényjelleggel munkát találók aránya és kiszolgáltatottsága. A gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 35 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék – ez egyértelműen jelzi az agrárnépesség elöregedését, a korösszetétel kedvezőtlen irányú változását. 2013-ban a gazdálkodók közel 3 százaléka felsőfokú, több mint 7 százaléka középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezett, azonban a döntő többség (közel négyötödük) továbbra is csak gyakorlati tapasztalatára támaszkodik.

Az egyéni gazdálkodók termelési viszonyai

százalék
Az adatok forrása: 
KSH

Növekszik az olyan egyéni gazdák száma, akik piacra termelnek.

Az alkalmazottak száma a mezőgazdaságban

1000 fő
Az adatok forrása: 
KSH

Az agrárgazdaságban tevékenykedő gazdasági szervezetek több mint 78 ezer fő állandó, valamint közel 38 ezer főidőszaki alkalmazottat jelentettek. Az egyéni gazdaságok közel 12 ezer állandó és közel 86 ezer főidőszaki alkalmazottat foglalkoztattak, mindkettő bővülést mutat 2010-hez képest. Emellett az egyéni gazdaságokban mintegy 987 ezer családtag végzett több-kevesebb nem fizetett mezőgazdasági tevékenységet. Az egyéni gazdaságok több alkalmi munkást foglalkoztatnak ma, mint az elmúlt években.  A volt vidékfejlesztési államtitkár, Ángyán József adatai alapján „A termőföld egyik felét nálunk a tőkés nagybirtok, másik felét a kis-, közepes egyéni gazdaságok művelik. Ugyanakkora – mintegy 3,4-3,4 millió hektár – termőterületen gazdálkodva a társas vállalkozások bérmunka formájában mindössze 85 ezer embernek adnak munkát, míg a kis, közepes egyéni gazdaságok – a teljes és részmunkaidős önfoglalkoztatást és a bérmunkát is figyelembe véve – éves munkaerő egyenértékben (1800 munkaóra/év) számított munkaerő-lekötése, foglalkoztatási kapacitása mintegy 358 ezer fő. Napjainkban a közmunka-program miatt nehéz idénymunkást találni, ami megkeseríti a gazdák életét.