Címlap → Makrogazdasági fenntarthatóság és igazságosság
2.4

Nincsenek meg a tartós gazdasági növekedés feltételei, a jövedelmi egyenlőtlenségek növekednek. A kormányzati adósság nem csökken, de a szerkezete változik. Alacsonyak a szociális kiadások, miközben a korosztályi egyenlőtlenség nő. Némiképp növekszik a gazdasági aktivitás, de ez csak a közmunkaprogram és a külföldi munkavállalás növekedése miatt van így.

3.0
2.5
2.0

Kormányzati adósság

Mind a kormányzati adósság, mind pedig a magyar magánadósság szintje magas; 2012-ben az államadósság a GDP 80%-át súrolta, a magánadósságal együtt a GDP 131%-át érte el – ráadásul mindkét indikátor értékénél bizonytalan a változások trendje. Az EU-országok átlagában a magánadósság szintje a magyarországinál valamivel nagyobb, az államadósságé pedig valamivel kisebb, a referenciacsoportként szolgáló visegrádi országok átlagos eladósodottsága viszont mindkét indikátor szerint lényegesen mérsékeltebb. 

2.0

Külső egyensúly

A jelentős kiigazító csomagok mellett is sérülékeny maradt a magyar gazdaság; ezt jelzi, hogy Magyarország nettó nemzetközi befektetési pozíciója lényegesen rosszabb nemcsak az EU-átlagnál, de a visegrádi országok átlagánál is. Pénzügyi kitettségünk 2012-ben a GDP 103%-ára rúgott (az EU-átlag 32,5%, a visegrádi átlag pedig 70,8% volt). 

3.0
3.0
2.5
2.0
2.0