Címlap → Oktatás
2.5

Az állam közoktatási költése nagyon alacsony, a közoktatás hatékonysága romlik, a felsőoktatási lehetősek szűkülnek. A diplomások aránya mostanáig nőtt, de jelentősen elmarad az EU országok átlagától. Kevesen és kevés idegen nyelvet beszélünk, és az élethosszig való tanulásnak sincs meg a kulturája.

2.5

Az állam oktatási ráfordítása

Az oktatásra, mint a Zöld fordulat programjának kiemelkedő területére fordított források jelentősen elmaradnak az uniós átlagtól egy szűkülő GDP-kontextusban. Ez azt jelenti, hogy a reálköltés radikálisan csökkent. Ezt részben megmagyarázza a csökkenő gyermekszám (évről évre kevesebb gyermek születik), azonban az oktatás minősége is csökkenő tendenciát mutat egy eleve alacsony szintről, különösen az alacsonyan teljesítő diákok esetében. Jeles osztályzatú lenne az indikátor, amennyiben jelentősen nőtt volna ráfordítás (a minőségi indikátorok első körben nem befolyásolták volna ezt az osztályzatot, hiszen a rendszernek szüksége van reakcióidőre). A magyarországi zöld konszenzus szerint a költés kívánatos mértékének meg kellene haladnia a mindenkori GDP 5 százalékát.

2.0

A közoktatás hatékonysága

Az egyes kompetencia-területeken alacsonyan teljesítő diákok aránya az EU2020 oktatási munkaterv egyik legfontosabb mutatószáma. A közoktatásnak jelentős szerepe van abban, hogy a munkaerőpiacon szükséges alapvető kompetenciákat és készségeket elsajátítsák a fiatalok. Azonban, ha a fiatalok közel egyharmada nem rendelkezik az alapvető készségekkel sem, akkor az ő munkaerő-piaci esélyeik kiemelkedően rosszak.

3.5

Képzettség

A diplomások aránya a 30-34 évesek között jelentősen nőtt a vizsgált időszakban. A 2013-as felsőoktatási reform hatásai ebben a statisztikában csak az évtized vége felé lesznek láthatóak, és a diákok növekvő mobilitása miatt a teljes negatív hatás nem is lesz látható. Jeles osztályzat illeti a teljesítményt, mivel 9 százalékpontnyi javulás volt a vizsgált időszakban, és amennyiben fennmarad a javulás üteme, az uniós átlag elérhető távolságban van (ez utóbbi valószínűsít hető, hiszen a kétezres évek expanziójának eredményei látszanak majd a következő évek statisztikában).

2.0
2.5