Címlap → Végső energiafogyasztás
4,0

Végső energiafogyasztás

Kedvezőnek tűnik a kép, ha a végső energiafogyasztás, akár az elsődleges energiafogyasztás alakulását tekintjük. Az energiatakarékosság mérésénél bázisul szolgáló 2005-ös évhez viszonyítva – az akkor energiafogyasztás értékét 100-nak tekintve – 2012-re Magyarországon a végső energiafogyasztás szintje 80,9-re, az elsődleges energiafogyasztásé 84,6-re csökkent. Ez a javulás nagyobb mint amiről akár az EU átlagában, akár a visegrádi országok átlagában regisztrált 92-93 körüli értékek tanúskodnak. Felvethető ugyanakkor, hogy e javulás erősen összefügghet a kényszerű magyarországi fogyasztáscsökkenéssel (ami az EU egészében, illetve a V4-országok átlagában lényegesen kevésbé jelentkezett).

Végső energiafelhasználás

1000 toe
Az adatok forrása: 
KSH

Csökken a végső energiafelhasználás, de ezen belül a közlekedési szektoré növekszik.

Összes energiafelhasználás

PJ
Az adatok forrása: 
KSH

A rendszerváltás óta mintegy 20%-kal csökkent a magyar gazdaság összes energiafelhasználása.

Összes energiafelhasználás az EU28 és V4 országokban

1000 toe
Az adatok forrása: 
Eurostat

10 év távlatában a energiafelhasználás Lengyelországban némiképpp növekszik, a többi országban stagnál vagy enyhén csökken.