Címlap → Energia
2.9

Magyarországon enyhén csökken az energiafogyasztás, enyhén javul az energiaintenzitás, de továbbra is magas az energiafüggőségünk. A megújuló energiatermelés szinte nem fejlődik, a kormány számos lépéssel tudatosan fogja vissza, miközben hagymázos atomerőmű-építési tervei vannak. Így lemaradunk a világban zajló energiaforradalomról.

3.5
2.0

A megújuló energiatermelés

Nagyon alacsony Magyarországon a megújuló energiaforrások használata. Csak lassan közelítünk a kitűzött célhoz, és a környező országoktól is jelentősen el vagyunk maradva. Igazából csak a biomassza-alapú energiatermelés mértéke számottevő, a többi energiaforrás felhasználása minimális. A nap és szél energiatermelő potenciáljának kiaknázását mintha direkt akadályozná a kormány, nyilvánvalóan az új atomerőművi blokkok építése miatt.

3.0

Az elsődleges energiafogyasztás

Az elsődleges energiafogyasztás évről évre csökken Magyarországon. Ez a javulás nagyobb mint amiről akár az EU átlagában, akár a visegrádi országok átlagában regisztrált 92-93 körüli értékek tanúskodnak. Felvethető ugyanakkor, hogy e javulás erősen összefügghet a kényszerű magyarországi fogyasztáscsökkenéssel (ami az EU egészében, illetve a V4-országok átlagában lényegesen kevésbé jelentkezett).

4.0

Végső energiafogyasztás

Kedvezőnek tűnik a kép, ha a végső energiafogyasztás, akár az elsődleges energiafogyasztás alakulását tekintjük. Az energiatakarékosság mérésénél bázisul szolgáló 2005-ös évhez viszonyítva – az akkor energiafogyasztás értékét 100-nak tekintve – 2012-re Magyarországon a végső energiafogyasztás szintje 80,9-re, az elsődleges energiafogyasztásé 84,6-re csökkent. Ez a javulás nagyobb mint amiről akár az EU átlagában, akár a visegrádi országok átlagában regisztrált 92-93 körüli értékek tanúskodnak. Felvethető ugyanakkor, hogy e javulás erősen összefügghet a kényszerű magyarországi fogyasztáscsökkenéssel (ami az EU egészében, illetve a V4-országok átlagában lényegesen kevésbé jelentkezett).

4.0
2.0
3.0
2.0

A hatékony energiafelhasználás támogatása

A KEOP 5. prioritása teljes keretének arányában 2010-ig ugrásszerűen nőtt a támogatások megítélése, a pályázati igények nagy száma világosan jelezte, hogy a tervezett kerethez képest nagyságrendekkel nagyobb a kereslet. A pótlólagos igényhez történő alkalmazkodás helyett azonban 2011-2012-ben azonban komoly megtorpanás történt, aminek a pénzügyi források hiánya mellett adminisztratív okai is voltak. Mindezek alapján a hatékony energia-felhasználás támogatása terén csak elégségesnek (2) minősíthetjük a magyar teljesítményt. 

2.5