Címlap → Demokrácia
3.1

2010-ig működött a demokratikus intézményrendszer, de a politikai kultúra és az állampolgári részvétel elég gyenge volt. 2010 után azonban az intézményrendszer is "egypárti" lett, A választási rendszer aránytalan kett, minden fontos demokratikus intézményrendszert megszállt a kormánypárt, a média függetlensége sokat romlott, az egyházak működését botrányosan korlátozták. A direkt demokratikus kezdeményezéseknek sorra adminisztratív gátat vetnek. Az önkormányzatok szerepét és jelentőségét csökkentették. Az emberek politikai és civil aktivitása erősen csökkent.

2.5
3.0
3.0
3.0

Az intézményekbe vetett bizalom

A kép meglehetősen ellentmondásos. Az Eurobarometer adatai szerint a lakosság az EU-átlagot meghaladó mértékben bízik a politikai pártokban, a kormányzatban és az önkormányzatokban, ráadásul a bizalom mindhárom szinten növekszik 2011 és 2013 között. Az önkormányzatok 2013-ban a lakosság többségének, 57 százalékának a bizalmát élvezték. Ugyanakkor az OECD szerint csupán a lakosság 40 százaléka bízik a politikai intézményekben, ami az egyik legalacsonyabb érték az OECD-térségben, ahol az átlagos bizalom szintje 2012-ben 56 százalék volt. A TÁRKI mérése szerint az intézményekbe vetett bizalom általánosságban nőtt az elmúlt években. Az OECD mérése szerint a a magyarok komoly korrupciót észlelnek, és ennek megfelelően alacsony a kormányzatba vetett bizalom.

3.0

Civil társadalmi aktivitás

A statisztikák szerint a civil szervezetek száma nő, de ez nem mond semmit az aktivitásról. A költségvetési támogatásuk meglehetősen gyanús módon megemelkedett a legutóbbi választás előtt. A zöldszervezetek támogatása az elmúlt évben meredeken csökkent, gyakorlatilag a nullára. A kormány egyfaja boszorkányüldözést folytat a civilek ellen, és komoly erőfeszítéseket tezs, hogy felülről létrehozza a rendszerhű civil szférát.

4.0
4.0
2.0
3.0

Az önkormányzatok helyzete

A rendszerváltás nagy vívmánya volt az önkormányzatiság, de ennek jelentősége és szerepe fokozatosan csökken. A mostani kormány a közoktatást, a fekvőbetegellátást is államosította, sok közgazgatási funkciót elvett az önkormányzatoktól, és a járási rendszer kialakításával is gyengítette az önkormányzatok szerepkörét. Íly módon a döntések és a döntések végrehajtása is távolabb került az emberektől.