Címlap → A hatékony energiafelhasználás támogatása
2,0

A hatékony energiafelhasználás támogatása

hatékony energia-felhasználás támogatását ugyancsak a támogatásban részesült projektek értéke alapján minősíthetjük. 

A KEOP 5. prioritása teljes keretének arányában 2010-ig ugrásszerűen nőtt a támogatások megítélése, a pályázati igények nagy száma világosan jelezte, hogy a tervezett kerethez képest nagyságrendekkel nagyobb a kereslet. A pótlólagos igényhez történő alkalmazkodás helyett azonban 2011-2012-ben azonban komoly megtorpanás történt, aminek a pénzügyi források hiánya mellett adminisztratív okai is voltak. Mindezek alapján a hatékony energia-felhasználás támogatása terén csak elégségesnek (2) minősíthetjük a magyar teljesítményt. 

A megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása

a támogatásban részesült projektek értéke a Környezet és Energia Operatív Program kapcsolódó prioritásainak arányában (%)
Az adatok forrása: 
NFÜ

2010 óta sajnálatosan csökkent a megújuló projektek támogatása az uniós operatív programokból.